mobile trigger

Преработка, монтаж на допълнителна брава