mobile trigger

Контрол на достъпа

27.10.2015г.

При системите за контрол на достъпа се осигурява централизирано управление на достъпа до различните обекти и помещения в границите на охраняваното място. В днешно време системите за контрол на достъпа стават все по-разпространени и се използват в различни по предназначение обекти - входове на жилищни блокове, асансьори, магазини, офиси, складове, помещения с по-висока степен на сигурност. Достъп до тях имат само тези лица, които притежават специална чип-карта осигуряваща им вход/изход.

Тези карти имат уникална информация неподлежаща на копиране.

За да се осигури достъп до охранявания обект е необходимо да се доближи чип картата до разчитащото устройство, което да сравни наличните в базата данни с тези, които искат достъп. Чрез системата за контрол на достъпа могат да се осъществят няколко пропусквателни режима: достъп на всички служители до работното място, достъп само на определени лица до обекти с повишена степен на сигурност, контрол на напускането на работното място. Може да се сверява кога човек пристига и си тръгва от работа, почивки, отпуски, извънреден труд.


Системата за контрол на достъпа гарантира точна информация за наличния персонал към всеки един момент от работния ден.

Назад към всички