mobile trigger

Контрол на достъпа

27.10.2015г.

  1. Начало
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Битови
  6. /
  7. Контрол на достъпа

При системите за контрол на достъпа се осигурява централизирано управление на достъпа до различните обекти и помещения в границите на охраняваното място. В днешно време системите за контрол на достъпа стават все по-разпространени и се използват в различни по предназначение обекти - входове на жилищни блокове, асансьори, магазини, офиси, складове, помещения с по-висока степен на сигурност. Достъп до тях имат само тези лица, които притежават специална чип-карта осигуряваща им вход/изход.

Тези карти имат уникална информация неподлежаща на копиране.

За да се осигури достъп до охранявания обект е необходимо да се доближи чип картата до разчитащото устройство, което да сравни наличните в базата данни с тези, които искат достъп. Чрез системата за контрол на достъпа могат да се осъществят няколко пропусквателни режима: достъп на всички служители до работното място, достъп само на определени лица до обекти с повишена степен на сигурност, контрол на напускането на работното място. Може да се сверява кога човек пристига и си тръгва от работа, почивки, отпуски, извънреден труд.


Системата за контрол на достъпа гарантира точна информация за наличния персонал към всеки един момент от работния ден. Прочетете повече информация за предлаганите от нас ключарски услуги София.

Назад към всички