Съвети срещу кражба на апартамент

Съвети срещу кражба на апартамент

21.06.2024

Съвети срещу кражба на апартамент: Как да защитим дома си?

Кражбата с взлом е най-разпространеното престъпление, което е насочено към отнемане на имущество от апартамента на човек.

Повечето собственици и живеещи в апартаменти отсъстват от дома през делничните дни през първата половина на деня. Ако някой може да се върне през втората половина на деня, то през първата определено е много малко вероятно.

Статистически, именно тогава е времето, когато се случват по-голямата част от кражбите. Сега знаем кога апартаментът е най-уязвим.

Подбрали сме тук няколко полезни съвета за това, как да се предпазим от кражба на апартамент, които може да са Ви от полза. Ето какви са те:

1.Не информирайте хора, които не познавате, за Вашия работен график.

Място, време, позиция, заплата - всичко това не трябва да бъде публично достъпна информация. Бъдете внимателни на кого казвате това.

2.Имате нужда от добри отношения със съседите.

Най-ценните от тях са хората в пенсионна възраст, защото те са у дома през голяма част от времето. Професионалните крадци задължително ще дойдат да огледат обекта за кражба предварително. Така получават представа за нейната защита. Ако някой подозрителен обикаля наоколо, съседката ще Ви каже за това. Можете да я помолите да държи под око вратата Ви.

3.Не казвайте твърде много на таксиметровите шофьори.

Няма нужда да говорите къде сте тръгнали ​​и колко време ще отсъствате от дома. Има и такива таксиметровите шофьори, които обичат да говорят не само защото това е работата им.

4.Имате нужда от стабилна врата и качествена брава.

Това е много добра защита. И една ключалка може да е достатъчна, но с някакъв добър, таен механизъм или допълнителна защита.

5.Към качествените врата и ключалката, допълнителната защита няма да Ви навреди.

Ако инсталирате дистанционни охранителна или алармена система, това ще Ви бъде само от полза. Всяко такова средство значително усложнява възможността за влизане в апартамента.

6.Важно е от улицата да не може да вижда вътрешността на дома Ви.

Например, когато вечер се приберете у дома, първо спуснете завесите и едва след това включете лампата.

7.Не разказвайте на широк кръг хора за Вашите притежания и ценни придобивки.

Някой може да използва тази информация. Посветете само тесен кръг от приятели за Вашите дела.

8.Вземете си куче.

Когато Ви няма, той е отличен пазач. Ако вземете за домашен любимец малко куче, знаете, че те лаят много силно и това ще върши добра работа в защита на апартамента от кражба.

9.Уверете се, че шпионката на вратата е в изправност и че площадката е осветена.

Ако крадци решат да влязат в определен апартамент, те залепват  шпионките на съседните апартаменти така, че да не се виждат какво се случва зад вратата.

10.При чести "грешни" позвънявания на звънеца на Вашия апартамент, бъдете внимателни.

Възможно е крадци да проследяват кога, по кое време сте в къщи.

Желаем Ви никога  да не станете жертва на кражби с взлом във Вашия апартамент.

Денонощен ключар - Вашето решение при спешни ситуации! 24/7 : Винаги сме на разположение, независимо от времето на деня.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram