Контрол на достъпа

Контрол на достъпа

13.07.2016

При системите за контрол на достъпа се осигурява централизирано управление на достъпа до различните обекти и помещения в границите на охраняваното място. В днешно време системите за контрол на достъпа стават все по-разпространени. Използват се в различни по предназначение обекти - входове на жилищни блокове, асансьори, магазини, складове, помещения с по-висока степен на сигурност. Достъп до тях имат само тези лица, които притежават специална чип-карта осигуряваща им вход/изход.

Тези карти имат уникална информация неподлежаща на копиране.

За да се осигури достъп до охранявания обект е необходимо да се доближи чип картата до разчитащото устройство, което да сравни наличните в базата данни с тези, които искат достъп. Чрез системата за контрол на достъп могат да се осъществят няколко пропусквателни режима. Достъп на всички служители до работното място, достъп само на определени лица до обекти с повишена степен на сигурност, контрол на напускането на работното място. Може да се сверява кога човек пристига и си тръгва от работа, почивки, отпуски, извънреден труд.

Системата за контрол на достъпа гарантира точна информация за наличния персонал към всеки един момент от работния ден. Прочетете повече информация за предлаганите от нас ключарски услуги София.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram