Лични данни | soslocksmith.bg

Политиката за личните данни е нещо, което може да бъде променено винаги, като внесените промени във въпросната политика стъпват в сила незабавно след като са публикувани в съответния раздел.

В този ред на мисли съветваме всички потребители да проверяват през определен период публикуваната в раздел Политика за лични данни информация и промените, които се внасят в нея.

Ако промените са встъпили в сила и потребител продължи да използва нашата уеб страница това значи, че той безусловно се съгласява със всички правила и условия по Политиката на личните данни.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram