Механична машина Guler TR-30

Механична машина Guler TR-30 е специализирана машина за направа единствено и само за ключове на форд и ягуар, тип „Пирон”. Специалният и опипвач и фреза гарантират 100% успеваемост за направа на този вид ключове. Дори да донесете износен ключ, с помощта на тази машина износването ще бъде коригирано и новия ключ ще излезе с правилните позиции. Това ще осигури добра и безпроблемна работа.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram