Прекодиране на секретна брава от ключар

В някои случаи се налага вместо да купувате нова секретна брава да прекодирате съществуващата.

Това ще елиминира необходимостта да купувате нова секретна брава и така ще спестите средства и загуба на време. Прекодирането на секретна брава е услуга, която предлагаме в нашия ключарски център.

На тел. 0896 45 00 36 ще получите консултация за всички видове ключарски услуги. Наш ключар ще ви запознае по-подробно с всички етапи и плюсове на процеса по прекодиране на секретна брава.

В някои ситуации може да се наложи закупуването на нова секретна брава, но при всички положения може да разчитате на квалифицирана ключарска помощ.

Ситуации при които се налага прекодиране на секретна брава:

  • Когато откраднат или загубите ключа си. Тогава трябва да прекодирате секретната брава, ако заедно с ключа са изчезнали и вашите документи тогава е задължително. Никога не може да сте сигурни, че загубеният ключ няма се използва от някой непознат. Препоръчваме незабавно да се вземат мерки за прекодиране на секретната брава.
  • Когато купувате или наемате апартамент. Това са ситуации, когато се нуждаете от нови ключове. В момента, в който се сдобиете с ключове сменете патрона или прекодирайте секретната брава.
  • Когато трябва да влезете със сила във вашето жилище. Повече от задължително е да прекодирате секретната брава.
  • Когато отдавате апартамент под наем. Сменяте патрона след старите наемателите или прекодирате настоящата секретната брава. Така ще дадете на новите наематели напълно нови ключове, което може да ви излезе по-евтино в сравнение със смяната на целия патрон.
  • Когато искате да лишите определено лице от ключ. Затова може да съществуват десетки причини - при развод, на детегледачка, майстори и въобще на хора, които по някаква причина са имали възможността да си извадят дубликат. За да направим прекодиране на секретна брава трябва освен документ за самоличност да докажете, че вие сте собственикът на апартамента или да покажете договор за наем.

Ще ви посъветваме какво да предприемете при всяка една ситуация свързана с прекодирането на секретна брава.

Прекодирането на секретна брава е услуга, която предлагаме в нашите ключарски ателиета.

На тел. 0896 45 00 36 ще получите консултация за всички видове ключарски услуги.

Прочетете повече информация за услугите предлагани от наш денонощен ключар.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram