История на сейфовете - Ключар и ключарски услуги - София >> Автоключар и авариен център

История на сейфовете

12.03.2024

Сейфовете са идеалното място за съхранение на ценни неща

Думата сейф е с произход от английската дума „safe“, което означава „безопасен“, „невредим“. Сигурността на съдържанието на сейфовете е основната функция на това оборудване.

Появата на сейфове е неразривно свързана с историята на човечеството. В момента, в който хората придобиват ценности, се появява и необходимостта от защитата им.

Различните народи и племена решават този въпрос по различни начини, но едно нещо е общо - те се опитват да скрият ценностите и парите си на недостъпно място и да го заключат с ключ.

Освен срещу крадци се е появила нужда от защита срещу възможни природни бедствия - пожари и наводнения и др. Още във времето на управлението на Цезар са били използвани изработени за целта железни кутии за съхранение на имущество и ръкописи. И все пак те все още не са могли  да осигурят адекватна защита от огън.

Първият ключ, който е бил открит от историците, се съхранява в гробницата на фараона Рамзес II и е направен от дърво. Предполага се, че подобни прототипи на брави и ключове към тях, биха могли да бъдат изобретени в няколко държави наведнъж.

С развитието на ковачеството постепенно тези механизми започват да се изковават от метал.

Древните римляни са притежавали катинари с изработен пружинен механизъм и специални резки. Надеждността на тези устройства е била толкова голяма, че те били използвани в продължение на няколко века.

В началото на XV век търговците започват да транспортират своите скъпи стоки в сандъци, облицовани с желязо и оборудвани с ключалки. А през XVII-ти век се появяват прототипи на модерни секретни брави, с букви и цифри и алармени системи. По това време алармирането се е изпълнявало от звука на камбанки, които започвали да звънят при отваряне на ключалката.

Историята на самите сейфове започва един век по-късно

През втората половина на XVIII век в Европа започват да се отварят първите спестовни банки. Големите суми в брой изискват ред, счетоводство и, разбира се, надеждна защита.

Металните сандъци били обърнати с главата надолу и така се създават шкафове с вратичка на панти и ключалка.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram