Машина за нарязване на ключове Gerda

Допълнителните брави на Gerda работят с много специфичен ключ, дубликацията на който изисква специална машина, създадена само и единствено за нарязване на ключове Gerda. Такъв тип машина могат да притежават оторизирани представители на марката. За работа с машината се преминава специално обучение и само ключари, които имат сертификат могат да работят с нея и да правят дубликат на ключовете.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram